R&D

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

Персонал за истражување и развој : 10

Машини / опрема за истражување и развојAuto-CAD, машина за земање примероци, печатач HP 360

Профил : Со добро обучен и искусен инженерски тим и напредна опрема, нашите можности за R&D можат да ги задоволат барањата на клиентите. Работата на задоволителни дизајни и економични решенија е наша потрага. Од создавање нови идеи до земање примероци, од дизајн до масовно производство, нашиот персонал за истражување и развој се посветува на секоја фаза.

rd